סינגל אלון הגליל

סינגל אלון הגליל המלא 21 קמ
450 מטר טיפוס מצטבר
יוצא ממרכז שטח אלון הגליל
עובר בין עצי אלון ,לבנה רפואי,עצי אורן ועצי רימון
רקפות וכלניות
בנופים ירוקים
מעגלי

אלון הגליל לסינגל חנתון

אלון הגליל לסינגל חנתון (המוביל ) וחזרה
21 קמ
400 מטר טוב מצטבר
יציאה מאלון הגליל לתחילת סינגל חנתון/המוביל
סיבוב מלא של סינגל חנתון בנוף קסום של יער קקל ופריחות מדהימות בחורף וחזרה לאלון הגליל

מאלון הגליל לסינגל ריש לקיש

מאלון הגליל לסינגל ריש לקיש
מסלול מעגלי 25 קמ
500 מטר טיפוס מצטבר
ירידה מאלון הגליל
לסינגל ריש לקיש וסיום עם טעימה מסינגל שמשית וטעימה מסינגל הסוללים הצפוני
טיפוס קל חזרה לאלון הגליל

מאלון הגליל לסינגל קריית אתא

מאלון הגליל לסינגל קרית אתא
33 קמ
טיפוס מצטבר 750 מטר
התחלה בסינגל אלון הגליל רכיבה לכיוון הישוב הרדוף
כניסה לסינגל קרית אתא
חזרה לאלון הגליל

שילוב סינגלים

שילוב טעימות של 4 סינגלים
24 קמ
400 מטר טיפוס מצטבר
ירידה מאלון הגליל לריש לקיש
חיבור לקטע מסינגל שמשית
מעבר בסינגל הסוללים וחזרה בסינגל אלון הגליל הקצר

מסלול חנתון וטעימות מריש לקיש

מסלול חנתון וטעימות מריש לקיש,הסוללים
אורך המסלול 30 קמ
טיפוס מצטבר 550 מטר
התחלה בחימום סביב מרכז שטח אלון הגליל
ירידה לסינגל חנתון/המוביל
טעימה מסינגל ריש לקיש
טעימה מ הסוללים
דרום
וטיפוס חזרה לאלון הגליל

סינגל חנתון וחזרה לאלון הגליל

מאלון הגליל לחנתון

חזרה לאלון הגליל

אלון הגליל שמשית הסוללים

שילוב טעימות של 3 סינגלים
24 קמ
400 מטר טיפוס מצטבר
ירידה מאלון הגליל לריש לקיש
חיבור לקטע מסינגל שמשית
מעבר בסינגל הסוללים וחזרה בסינגל אלון הגליל הקצר3

חיבור ריש לקיש לחנתון

מסלול חנתון וטעימות מריש לקיש,הסוללים
אורך המסלול 30 קמ
טיפוס מצטבר 550 מטר
התחלה בחימום סביב מרכז שטח אלון הגליל
ירידה לסינגל חנתון/המוביל
טעימה מסינגל ריש לקיש
טעימה מ הסוללים
דרום
וטיפוס חזרה לאלון הגליל